Pomocou podcast show & eventov Ako byť FIT diskutujeme s odborníkmi, nadšencami a ľuďmi zo športového a akademického prostredia o čo najkvalitnejšom prežití života. Projekt Ako byť FIT show má jediný zámer. Internet je plný množstva informácií ohľadom stravy, výživy a športu.

Chceme pomôcť ľuďom zorientovať sa v problematike. Priniesť rozhovory so špičkami v obore, ľuďmi, ktorí bádajú a neustále sa snažia priniesť nové informácie. Inšpirovať ich k zdravšiemu životnému štýlu konkrétnymi príkladmi.

#robimesnajlepsimi

Viktor Štefaňák

Viktor sa venuje vlastným projektom. Podarilo sa mu rozbehnúť projekty ako Ako byť FIT, jobangels.co či purenuts.sk. Aktuálne je aktívny iba v prvom menovanom.


Je to nadšenec zdravého životného štýlu, aktívneho pracovného týždňa a kvalitných potravín. Preto sa neustále "motá" okolo kvalitných potravín, športu a gymu. Jeho sen, pomôcť ľuďom cítiť sa lepšie, ho donútil rozbehnúť Ako byť FIT diskusie.


Tá úplne prvá, v auguste 2014, mu dokonca časom priniesla aj kolegu Viktora Bielika.

Viktor Bielik

Viktor od roku 2003 vyučuje a prednáša fyziológiu človeka na FTVŠ UK. Od roku 2004 pracuje s vrcholovými a rekreačnými športovcami v oblasti diagnostiky trénovanosti a zdravotného zabezpečenia.


Je autorom kníh Neležme, bežme, Umenie behať, Laktát v športovom tréningu, Regenerácia v športe a viacerých odborných prác a publikácii, ktoré sa venujú problematike výživy, diagnostiky trénovanosti a metodológie vo vrcholovom, ale aj rekreačnom športe. 


Aktívne sa zúčastňuje amatérskych pretekov v behu, triatlone a bežeckom lyžovaní. Od roku 2015 je člen Ako byť FIT tímu.

Ján Valach

Petr Fořt & Matej Beňuš

Michal Páleník